VPsocialabi OÜ pakub kvaliteetset teenust hariduse valdkonnas:

  • Erinevad õppemeetodid, mida interaktiivses keskkonnas kasutame;
  • Õppekavad valmivad vastavalt sihtgrupi vajadustele ja eelnevale ettevalmistusele;
  • Meie täienduskoolitus võimaldab tõsta Teie tööalaseid teadmisi ja oskusi, et saada konkurentsivõimelisemaks tööjõuturul;
  • Koolitajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond;
  • Professionaalne kutse- ja keeleõpe on suunatud nii statistiliselt keskmisele nullteadmistega kuulajale kui parema ettevalmistusega õpilastele;
  • Täiendusõppe läbimist kinnitab VPsocialabi OÜ poolt väljaantav tunnistus;
  • Majandustegevusteate nr. 214621;
  • Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 06.08.2020 nr 1.1-3/20/191;
  • Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.