Karin Sokolova

Lektors Description

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: põhikooli klassiõpetaja (lisaeriala on eesti keele õpetaja), Narva Kõrgkool
Täiendkoolitus:
– grupijuhtimine eesti keele ja kultuuri tundmise kluubide eestvedajatele, Juunika Koolitus
– eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine, Tartu Ülikool koostöös Integratsiooni SA
– eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool