Ljudmila Haltunen

Lektors Description

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
peaeriala: eesti keel teise keelena, Tartu Ülikool