Svetlana Popovitš

Lektors Description

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: põhikool eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täiendkoolitus: eesti keele C1-taseme, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus