Koolitajad

Koolitajad

Karin Sokolova
Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: põhikooli klassiõpetaja (lisaeriala on eesti keele õpetaja), Narva Kõrgkool
Täiendkoolitus:
– grupijuhtimine eesti keele ja kultuuri tundmise kluubide eestvedajatele, Juunika Koolitus
– eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine, Tartu Ülikool koostöös Integratsiooni SA
– eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool

Svetlana Popovitš
Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: põhikool eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täiendkoolitus: eesti keele C1-taseme, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Ljudmila Haltunen
Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
peaeriala: eesti keel teise keelena, Tartu Ülikool

Tiina Ruul
Koolitaja: klienditeenindus kursus ja puhastusteninduse kursus
Kõrgharidus: personalitöö, Tallinna Tehnikaülikool
Haridus: sotsiaaltöö, Tallinna Pedagoogiline Seminar
Täiendkoolitus: kriis ja psühholoogiline esmaabi, VOOG koolitus ja Konsultatsioon

Kristina Kiros – Nepotšatõh
Koolitaja: inglise keel
Kõrgharidus: inglise filoloogia, BA kraad, Tallinna Ülikool
Täienduskoolitus: itaalia keele ja kultuuri kursused, Diploma di primo grado in Lingua e Cultura Italiana, Universita per stranieri di Siena

Irina Ponomarjova
Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: eesti ja soome-ugri filologia, Tartu Ülikool
Täiendkoolitus: kõrgtase, Keeleinspektioon

Nadezda Bardukova
Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: vene põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool

Albert Kask
Koolitaja: laomajanduse töötaja kursus
Haridus: laomajandus, Tallinna Tanspordikool
Täiendkoolitus: laopidaja III, Kutsekoda

Madis Hunt
Koolitaja: IT
Kõrgharidus: rakendusinformaatika, Tallinna Ülikool