Преподаватели

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: põhikooli klassiõpetaja (lisaeriala on eesti keele õpetaja), Narva Kõrgkool
Täiendkoolitus:
– grupijuhtimine eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele, Juunika Koolitus
– eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine, Tartu Ülikool koostöös Integratsiooni SA
– eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: põhikool eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täiendkoolitus: eesti keele C1-taseme, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Koolitaja: eesti keel
Koolitaja: magistriõpe, eesti keel vene keele kui võõrkeele õpetaja,  Tartu Ülikool
Täienduskoolitus: eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppeja teabepäev, Tallinna Õpetajate Maja

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
peaeriala: eesti keel teise keelena, Tartu Ülikool

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: vene ja slaavi filoloogia, magistriõpe, Tartu Ülikool

Koolitaja: inglise keel
Kõrgharidus: inglise filoloogia, BA kraad, Tallinna Ülikool
Täienduskoolitus: itaalia keele ja kultuuri kursused, Diploma di primo grado in Lingua e Cultura Italiana, Universita per stranieri di Siena

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: eesti ja soome-ugri filologia, Tartu Ülikool
Täiendkoolitus: kõrgtase, Keeleinspektioon

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: vene põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool

Koolitaja: IT
Kõrgharidus: rakendusinformaatika, Tallinna Ülikool